szkolenie z bhp

Co jaki okres trzeba powtarzać szkolenie BHP?

W obecnym czasie coraz bardziej istotną kwestią wydaje się być odpowiednia higiena, jak również bezpieczeństwo podczas pracy. Aby było to jednak możliwe, trzeba organizować w swojej firmie okresowe szkolenia. Ich tematyka, oraz okres, w którym będą się one miały odbywa, musi być ściśle zależna od rodzaju zajmowanego przez danego pracownika stanowiska.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak ważne?

szkolenie z bhpJak bowiem wiadomo, pracownicy na różnych stanowiskach są narażeni na różnego rodzaju czynniki obciążające, których rodzaj, oraz nasilenie, określany jest podczas wstępnych badań okresowych do pracy. Zdecydowanie najbardziej obciążające dla zdrowia, są zawody medyczne, oraz zawody związane z branżą budowlaną, jak również produkcyjną. Bardzo podobnie wygląda sprawa również w przypadku rolników, zatrudnionych do obsługi maszyn rolniczych. W ich przypadku konieczne mogą być dosyć często powtarzane, okresowe szkolenie bhp – Toruń jest miastem, gdzie można je przeprowadzić za pośrednictwem wielu różnych firm. W przypadku opisywanych wcześniej zawodów, szkolenia BHP muszą się odbywać nie rzadziej niż co trzy lata. Co więcej, tematyka, która jest związana bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, na przykład obsługa maszyn, musi być poruszana na stacjonarnych, szkoleniach instruktażowych.

szkolenieW przypadku takich pracowników ważne jest rozpoczęcie szkolenia w zakresie BHP w odpowiednim terminie od momentu rozpoczęcia pracy. W przypadku opisywanych zawodów, termin odbycia pierwszego szkolenia okresowego BHP nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Wszelkiego rodzaju zawody umysłowe, w tym na przykład zawód nauczyciela, lekarza weterynarii, pracownika biurowego, nie są związane z tak dużym obciążeniem dla organizmu. W przypadku takich właśnie pracowników, ważne jest więc, by szkolenie BHP odbywało się nie rzadziej, niż co okres około 5 lat. Inaczej wygląda tutaj również termin pierwszego szkolenia okresowego, który wynosi sześć miesięcy. Zorganizowanie szkolenia dla pracowników na takich stanowiskach, jest jednak spore prostsze. Większość tematyki, może zostać poruszona na szkoleniach, odbywających się zdalnie, za pośrednictwem Internetu.

Higiena i bezpieczeństwo pracy to kwestie, na które obecnie zwraca się szczególną uwagę. Bardzo ważne jest więc, by umożliwić swoim pracownikom w odpowiednich, szkoleniach okresowych, które te kwestie będą poruszać. Tematyka szkolenia, czas jego trwania oraz forma, muszą być ściśle zależne od rodzaju stanowiska, które jest zajmowane przez danego pracownika. Obecnie takie szkolenia organizowane są przez wiele różnych firm.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie www.hseworks.pl!