przywóz towarów

Dlaczego ważne jest prawidłowe sporządzenie deklaracji Intrastat?

Wielu przedsiębiorców w ostatnim czasie, boryka się z problemem sporządzenia różnego rodzaju deklaracji, związanych ściśle z ich funkcjonowaniem. Dotyczyć to może również kwestii związanych z danymi statycznymi, wpływających na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw.

Funkcjonowanie deklaracji Intrastat?

przywóz towarówZ całą pewnością najwięcej trudności sprawia jednak sporządzenie deklaracji w ramach systemu Intrastat. Wynika to z faktu, że prawidłowe sporządzenie tej e-deklaracji jest dla wielu osób bardzo trudne. Dodatkowo, wielu przedsiębiorców ma problem z ustaleniem, czy właśnie oni będą zmuszeni taką deklarację sporządzać. Prawidłowe sporządzenie tej e-deklaracji oraz uzyskanie pomocy w tym zakresie, jest bardzo ważne z kilku względów. W pewnych określonych sytuacjach, jej sporządzenie jest bowiem obowiązkiem przedsiębiorcy. Dotyczy to tych sytuacji, w których import bądź też eksport towarów realizowany przez daną firmę, przekracza zakres normy statystycznej, którą ustala odgórnie Główna Izba Statystyczna. W takim przypadku, gdy taka deklaracja nie zostanie prawidłowo sporządzona oraz złożona w odpowiednim terminie, może się to skończyć zapłatą bardzo wysokich kar.

przywóz towarówWłaśnie dlatego tak ważne jest znalezienie firmy szkoleniowej, która podszkoli w tematyce, takiej jak deklaracje Intrastat przywóz oraz wywóz towarów w ramach UE to tematy, powiązane ściśle z tą deklaracją. Warto pamiętać, że błędne sporządzenie tego dokumentu, wiązać się może z otrzymaniem trzykrotnych upomnień, a następnie – z wysokimi karami pieniężnymi. Brak wiedzy, jak deklarację Intrastat prawidłowo sporządzić, nie jest traktowany jako usprawiedliwienie, dla błędnego sporządzenia dokumentu, ani tym bardziej, dla zignorowania tego obowiązku. Na szczęście jednak coraz więcej firm szkoleniowych, oferuje i organizuje szkolenia z tego właśnie zakresu. W trakcie ich trwania, przedstawiciele różnych przedsiębiorstw, mogą nabyć umiejętności w zakresie prawidłowego sporządzania wspomnianej e-deklaracji, na przykładach podanych przez prowadzącego kurs. Dzięki temu, ryzyko popełnienia błędu jest ograniczone do minimum. System Intrastat, został stworzony, aby zbierać dane statystyczne o imporcie oraz eksporcie towarów polskich firm, w ramach granic Unii Europejskich.

To właśnie na tych przedsiębiorcach, spoczywa obowiązek prawidłowego sporządzenia tej e-deklaracji, z zachowaniem odpowiednich terminów, oraz prawidłowości zawartych w niej danych. Ze względu na sporą trudność związaną ze sporządzeniem tego dokumentu, warto poprosić o profesjonalną pomoc w tym zakresie.