dotacje na inwestycje

Dostępność dotacji unijnych w Polsce

W ostatnich dziesięcioleciach, wraz z wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej, nastąpił w Polsce szybki rozwój gospodarczy, co było i przyczyną i skutkiem jednocześnie powstania setek tysięcy prywatnych przedsiębiorstw. Raczkujący kapitalizm często zaczynał się na targowisku czy straganie, aby z biegiem czasu, zebranym doświadczeniem i kapitałem, przerodzić się w pełnoprawną firmę, zatrudniającą nierzadko setki i tysiące pracowników.

Dotacje a rozwój ekonomiczny

dotacje na inwestycjeJednym z głównych problemów dławiących ówczesnych przedsiębiorców był chroniczny brak kapitału na inwestycje w firmie. Po części wynikało to ze specyfiki tamtych czasów, po części jest to ogólny problem wszystkich przedsięwzięć gospodarczych, które aby generować zysk, co jest przecież ich głównym celem, muszą się rozwijać, co wiąże się z inwestowaniem określonych środków finansowych. Obszarem inwestycji w przedsiębiorstwach najczęściej jest zwiększenie mocy przerobowych, zatrudnienie dodatkowych pracowników, inwestycje w sprzęt produkcyjny lub nowe technologie, rozwój badań czy otwarcie nowych oddziałów. Fundusze na takie projekty finansowe najczęściej pochodzą z kredytów bankowych, środków własnych lub, w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, wejścia na giełdę lub wyemitowania akcji. Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku pojawiła się nowa forma finansowania przedsiębiorstw, mianowicie dotacje na inwestycje w firmie wypłacane ze specjalnych funduszy na rozwój ekonomiczny.

dotacje na inwestycjePolskie przedsiębiorstwa mają do podziału określoną pulę pieniędzy, a żeby uzyskać taką dotację na firmę należy złożyć wniosek z przygotowanym biznes planem w odpowiednim urzędzie lub instytucji zajmującej się pomocą w uzyskaniu dotacji unijnej dla przedsiębiorstw prywatnych. Z pomocy takich instytucji korzystają nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale również państwowe urzędy i inne organy publiczne. Również instytucje publiczne nie nastawione wyłącznie na generowanie zysku, jak organizacje pozarządowe, teatry, muzea, uniwersytety i ośrodki badawcze mogą starać się o otrzymanie dofinansowania swojej działalności z budżetu Unii Europejskiej. Dotacja, zależnie od wnioskowanego projektu i jego przeznaczenia jest najczęściej bezzwrotna, a jej wydatkowanie podlega kontroli instytucji za pośrednictwem której była przyznana. Taka forma dofinansowania firm nie była dostępna przed 2004 rokiem i ma trudny do przeceniania wpływ na kondycję polskiej gospodarki od czasu uruchomienia tego programu.

Od tego czasu z unijnych dotacji inwestycyjnych skorzystało tysiące prywatnych przedsiębiorców i instytucji publicznych i państwowych, generując zyski ich wnioskodawcom, kreując nowe miejsca pracy i napędzając blisko dwudziestoletni okres prosperity dla krajowej gospodarki.