Opłaty arbitrażowe

Na wezwanie sądu uiszczasz opłatę arbitrażową oraz opłatę administracyjną. Możesz wyliczyć orientacyjnie wysokość opłaty, korzystając z Tabeli opłat zamieszczonych na stronie sądu.
Dokonanie płatności spowoduje wszczęcie dalszych kroków przez sąd. Taką czynnością jest przesłanie przez sekretariat sądu pozwu drugiej stronie. Po zakończonym postępowaniu, sąd arbitrażowy zasądzi na Twoją rzecz i na rzecz Twojego pełnomocnika taką wysokość opłaty arbitrażowej w jakiej części wygrałeś sprawę.

 

« poprzednia następna »

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !