Pozew, wybór arbitra

Niestety, w związku z wykonywaniem umowy powstał spór. Sporządzasz pozew (ewentualnie korzystasz z usług działającej przy Sądzie Kancelarii Prawnej – Konsorcjum Prawne), w którym oznaczysz swoje żądanie i powołasz dowody na jego poparcie oraz powołasz się na zapis na sąd polubowny.
Prezes Sądu wybierze Sędziego arbitra spośród osób, do którzy cieszą się zaufaniem publicznym (z reguły jest to radca prawny lub adwokat) i które wykazują znajomość problematyki, której dotyczy spór, ale jest bezstronny i niezależny.

Pozew wysyłasz na adres sądu arbitrażowego.

 

« poprzednia następna »

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !