windykacja należności

Skuteczny wierzyciel i windykowany dłużnik

Coraz częściej firmy, u których występuje problem z niezapłaconymi należnościami dosięga firma windykacyjna. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracujące z francuskim klientem musi zmierzyć się z jego zwłoką w płatności, polska firma nie musi czekać na swoje pieniądze długo, niż wymaga tego umowa. Gdy ktoś nie chce płacić, wtedy zaczyna się długi proces windykacji klienta i nie zawsze kończy się on pomyślnie dla wszystkich.

Odpowiednie windykowanie francuskich kontrahentów

obliczanie należnościNiezależnie od tego, czy to pokrzywdzona firma, czy może uchylający się od zapłaty kontrahent, firmy muszą przestrzegać zasad spisanych w kodeksie etycznym. Takie samego szacunku i postępowania wobec klienta dłużnika należy wymagać od firmy windykującej. Człowiek powinien być traktowany tak samo, niezależnie do tego skąd pochodzi i jakim językiem się posługuje. Skuteczna windykacja należności we Francji musi odbyć się na zasadach nie wykraczających poza spisane zasady i warto o tym pamiętać. Profesjonalne firmy zajmujące się skuteczną walką z nieuczciwymi kontrahentami ich klienta muszą tez przestrzegać prawa stanowionego i znać je. Każdy z pracowników firmy windykacyjnej wpływa na postrzeganie wizerunku całej firmy, dlatego tak ważny jest wybór odpowiednich ludzi do ściągania należności poza granicami kraju. W tej branży trzeba przestrzegać zasad i nie pozwolić na jakiekolwiek uchybienia.

windykacja należnościZarówno we Francji, jak i w Polsce można odzyskać pieniądze od dłużnika polubownie oraz z udziałem sądu. Nie można od razu przejść do zajęcia komorniczego ani podjąć się kosztownych rozpraw sądowych. Żeby jak najlepiej przeprowadzić windykację francuskiego kontrahenta należy wiedzieć jak na niego wpłynąć. Francuzi różnią się od Polaków i nie wszystkie sposoby wzbudzenia powinności czy nakłaniania do spłaty sprawdzą się poza granicami kraju. By windykacja we Francji była skuteczna nie można podszywać się pod organu wydające wyrok czy kłamać na temat długu. Zabrania się również nieposzanowania dłużnika poprzez wyśmiewanie go, poniżanie i nieodpowiednie używanie niezrozumiałych fraz. Nadużywanie zwrotów, które nie są powszechne również nie powinno być praktykowane. Do tych wszystkich wskazówek dochodzi jeszcze zakaz prowadzenia rozmów w czasie ciszy nocnej.

Wszystkie te przepisy zostały wprowadzone, aby każdy pamiętał o tym, że dłużnik to też człowiek i nie można go w żaden sposób znieważać. Szczególnie ważne jest to w przypadku windykowania firmy zza granicy, gdyż przez nieodpowiednie zachowanie można przynieść wstyd swojej firmie windykacyjnej.