Dla osób fizycznych

Dążąc do obniżenia kosztów postępowań Sąd wychodzi naprzeciw osobom fizycznym.
W tym celu Sąd może wyrokować bądź w trakcie postępowania doprowadzić do zawarcia ugody pomiędzy stronami.

Sąd rozpatruje wszystkie sprawy z zakresu spraw majątkowych lub spraw o charakterze niemajątkowym z wyjątkiem spraw o alimenty. Sąd w trakcie bardzo krótkiego postępowania dąży do zawarcia ugody, a gdy to nie będzie możliwe wyda wyrok.

W Sądzie Arbitrażowym dokonasz np:
1. podziału majątku
2. zniesienia współwłasności
3. podziału spadku
4. podziału majątku po rozwodzie
5. rozstrzygniesz spór międzysąsiedzki
6. i inne

W/w czynności dokonasz za cenę zdecydowanieniższą aniżeli w jakiejkolwiek Kancelarii Notarialnej, w miłej atmosferze, przy braku pośpiechu i braku formalizacji jaki panuje w Sądach Państwowych.

Serdecznie zapraszamy.

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !