Dla Przedsiębiorców

Sąd rozpatruje wszystkie sprawy z zakresu spraw majątkowych lub spraw o charakterze niemajątkowym z wyjątkiem spraw o alimenty. Sąd w trakcie bardzo krótkiego postępowania dąży do zawarcia ugody, a gdy to nie będzie możliwe wyda wyrok.

W szczególności są to sprawy:
1. o roszczenia pieniężne
2. o wierzytelności
3. prawa rzeczowe
4. wykonanie bądź niewykonanie umów
5. ze stosunków spółki
6. sprawy spółdzielcze
7. podziały przedsiębiorstw
8. podziały majątków
9. działy spadku
10. zniesienia współwłasności
11. wszczęte spory pracownicze
12. naruszenie dóbr osobistych
13. spory międzyzakładowe
14. spory „o prawo”
15. sprawy z weksla i wiele innych

W/w wyliczenie jest jedynie przykładowe. W celu ustalenia czy dany spór może zostać rozstrzygnięty przez
Sąd Arbitrażowy w RP zachęcamy do kontaktu z sekretariatem Sądu.

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !